lørdag den 10. januar 2009

Proximidade Award.


Jeg har modtaget denne flotte Award af

Rikke

Linda

Gitte

Inger Marie

Ved denne Award stod der :

"Denne bloggen investerer i og tror på NÆRHET- nærhet i rom, tid og forhold! Disse bloggerne er usedvanlig sjarmerende og søte,og formålet er å finne og å være venner. De er ikke opptatt av utmerkelser og selvhevdelse. Vårt håp er at når båndene på disse utmerkelser er kuttet, vil enda flere vennskap ha forplantet seg. Vær vennlig å gi litt ekstra oppmerksomhet til disse! Gi denne utmerkelsen til åtte bloggere, som igjen må velge seg åtte nye. Inkluder denne teksten på utmerkelsen deres."

In English:

This blog invests and believes in the PROXIMITY - nearness in space, time and relationships!These blogs are exceedingly charming. These kind bloggers aim to find and be friends. They are not interested in prizes or self-aggrandizement. Our hope is that when the ribbons of these prizes are cut, even more friendships are propagated. Please give more attention to these writers! Deliver this award to eight bloggers who must choose eight more and include this cleverly-written text into the body of their award.

Jeg vil give den videre til disse bloggere:
http://gusle.blogspot.com/
http://stempelchaotin.wordpress.com/
http://piabau.blogspot.com/
http://fru-nielsen.blogspot.com/
http://margitbloch.blogspot.com/
http://lillenala.blogspot.com/
http://haugesscrap.blogspot.com/
http://tanjas-hule.blogspot.com/

God dag til alle.

Sassafras lass kort


Papiret er Sassafras Lass. Kaninen er klippet ud fra et større ark. Chipboardene er fra Hambly. Og så har jeg brugt punchinella og dymo.
God weekend til alle.